Centraal in dit project staat de productie van de smaakvolle Weyerts Eygen broden. Dit wordt gedaan in een korte keten tussen boer – molenaar – bakker en de consument binnen een straal van 10 km. Deze nauwe samenwerking maakt het ook mogelijk om in te zetten op het versterken van een soortenrijk cultuurlandschap met vlinders, vogels en nieuwe landschapselementen. Landschapsherstel en het vergroten van de biodiversiteit is een essentieel onderdeel van dit project.