Ontwikkelingsperspectief buitengebied Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft in toenemende mate oog voor de dynamiek in het buitengebied. Zo dwingen ontwikkelingen ten aanzien van klimaat, de landbouw en bijvoorbeeld leefbaarheid tot een meer integrale visie op het buitengebied. Vele gebiedspartijen, belangen, wensen en kansen dienen meer dan nu samen te komen tot een ontwikkelingsperspectief met aansluitend een uitvoeringsagenda. Dat dit een relatie heeft met de (ontwerp) Omgevingsvisie Ooststellingwerf, vastgesteld op 5 juli 2021, is vanzelfsprekend. Ook hierin wordt de wens uitgesproken voor een multifunctioneel en toekomstbestendig buitengebied en ligt de nadruk op een integrale blik wat alleen door samenwerking tussen vele partijen gestalte kan krijgen. Een van de ambities betreft het behouden, benutten en versterken van het landschap en de (cultuur)historische kwaliteiten binnen de gemeente.

De gemeente Ooststellingwerf heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gevraagd om een ontwikkelingsperspectief en uitvoeringsagenda op te stellen voor het buitengebied. Het doel is om zowel tussen partijen als op thema’s verbindingen te leggen die de kwaliteit van het buitengebied doen versterken. Het perspectief en programma dienen als ‘overdrachtsdocumenten’ voor een nieuwe samenstelling van het college van B&W, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

De eerste ronde gesprekken vindt plaats op themaniveau. Wij onderscheiden hierin de volgende thema’s:
– Dorpen en Leefbaarheid
– Toerisme en Recreatie
– Agro & Food
– Natuur & Landschap

De uitvoering van het project zal in handen liggen van Henk Vrijhof en Jan-Olaf Tjabringa, beide verbonden aan de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland. Voor meer informatie neem contact met ons op.