Groene Grond Coöperatie

De landbouw heeft sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De sector werd gedreven door overheidsbeleid om de export van landbouwproducten weer te doen laten groeien. Dit leverde een ongekende schaalvergroting, intensivering en technische innovatie op. De laatste decennia zijn we tot de ontdekking gekomen dat het niet langer vol te houden is om op deze manier hiermee door te gaan. De grenzen van de groei zijn bereikt, als ze al niet zijn overschreden. De maatschappelijke druk op de sector is sterk toegenomen. Het is van belang dat de landbouw samen met andere sectoren haar bijdrage levert aan maatschappelijke opgaven die ons woon- en leefklimaat versterken.

Binnen de landbouw bestaat een breed gedragen besef en bereidheid om bij te dragen aan deze verandering. Ook hier zoekt men naar oplossingen voor de opgaven van de toekomst. De Groene Grond Coöperatie is hier een voorbeeld van. Dit innovatieve kavelruilinstrument wil duurzaam en maat­schappelijk ondernemen mogelijk maken zonder dat dit ten koste gaat van het rendement van het boerenbedrijf.

De Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is graag een partner bij toekomstige kavelruilen met daarbij kansen voor gebiedsontwikkeling.
Contactpersoon: Tjerk Hof – 06-21562536