Biodiversiteitstoren Stellingwerf College

Ook het Stellingwerf College tracht in haar onderwijs lessen aan te bieden gericht op leerlingen bekend te maken met het onderwerp biodiversiteit. De brugklassen gaan op excursie bij het Biosintrum onder leiding van een professional en gaan daarna aan de slag met het maken van een lade die in een biodiversiteitstoren komt. Deze biodiversiteitstoren wordt in opdracht van Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf gemaakt en zal in de loop van 2023 bij het Biosintrum komen te staan.