Projecten Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Binnen de grenzen van de gemeente Ooststellingwerf zijn verschillende initiatieven die gericht zijn op het versterken en vergroten van de biodiversiteit. Er zijn grote initiatieven die min of meer zelfstandig opereren als ondernemingen en er zijn kleine initiatieven die gerund worden door stichtingen, verenigingen en/of burgerinitiatieven.

Deze kleine initiatieven zijn sinds het begin van 2021 verenigd in het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Dit platform streeft er naar het op grote en kleine schaal versterken van de biodiversiteit door het koppelen van streekeigen biodiversiteitsinitiatieven in de gemeente Ooststellingwerf onder een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger. Daarnaast heeft het tot doel bewustwording te creëren onder de bevolking. Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf is daarmee het eerste project dat vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is opgezet. Er is ook een digitale interactieve afbeelding – een storymap – beschikbaar die zo de impact en zichtbaarheid van de lokale initiatieven laat zien.

Landelijke Natuurwerkdag 2023 in Ooststellingwerf

Landelijke Natuurwerkdag 2023 in Ooststellingwerf

Het eerste weekend van november is traditiegetrouw de Nationale Natuurwerkdag. Zo ook dit jaar, op vrijdag 3 en zaterdag 4 november organiseert Landschapsbeheer Friesland wederom de natuurwerkdag. Op de website www.natuurwerkdag.nl kan je een klus vinden bij jou in de buurt. Met veel van deze klussen draag je bij aan het verbeteren van de biodiversiteit. In Ooststellingwerf zijn een viertal klussen te vinden. Waaronder bij een aantal initiatieven die eerder dit voorjaar een aanmoedingsbijdrage hebben ontvangen vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân. Obs Buttinga in Oosterwolde doet mee met haar schooltuinen. De school nodigt mensen uit mee te helpen met klussen zoals een nieuwe laag houtsnippers uitrijden in de moestuin, grassen verwijderen in de vlindertuin en het vervangen van houten constructies in het voedselbosje. Tijdens de lunch wordt er soep en broodjes aangeboden. Ook is er gelegenheid meer te weten te komen over het groene schoolplein dat binnenkort komt....

Organiseren van lezingen en excursies

Een ander onderdeel van het Biodivers platform is om jaarlijks een aantal excursies of lezingen te organiseren voor geinteresseerden. Deze zijn terug te vinden in de agenda.

Fietsroute Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Eén van de opdrachten waar Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf bij betrokken is, is de ontwikkeling van een fietsroute door Ooststellingwerf langs biodiverse initiatieven. De fietsroutes vertellen het verhaal van het landschap en de biodiversiteit. Een verhaal van vroeger, toen en nu. Langs de route kunnen fietsers kenmerkende eigenschappen van het landschap en de lokale biodiversiteit ervaren. Ook wordt er kennisgemaakt met kansen die er zijn voor het herstellen van biodiversiteit én met initiatieven van diverse aard die met biodiversiteitsherstel aan de gang zijn.

Biodiversiteitstoren Stellingwerf College

Ook het Stellingwerf College tracht in haar onderwijs lessen aan te bieden gericht op leerlingen bekend te maken met het onderwerp biodiversiteit. De brugklassen gaan op excursie bij het Biosintrum onder leiding van een professional en gaan daarna aan de slag met het maken van een lade die in een biodiversiteitstoren komt. Deze biodiversiteitstoren wordt in opdracht van Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf gemaakt en zal in de loop van 2023 bij het Biosintrum komen te staan.

Nestkasten basisonderwijs

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf werkt samen met Staatsbosbeheer en basisscholen om leerlingen een gastles aan te bieden met een boswachter, over vogels en waar samen netskastjes in elkaar gezet worden. Jaarlijks gaat de boswachter bij een aantal basisscholen langs in Ooststellingwerf.

Van Akker naar Bakker

Centraal in dit project staat de productie van de smaakvolle Weyerts Eygen broden. Dit wordt gedaan in een korte keten tussen boer – molenaar – bakker en de consument binnen een straal van 10 km. Deze nauwe samenwerking maakt het ook mogelijk om in te zetten op het versterken van een soortenrijk cultuurlandschap met vlinders, vogels en nieuwe landschapselementen. Landschapsherstel en het vergroten van de biodiversiteit is een essentieel onderdeel van dit project.