Organisatie

Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wordt uitgevoerd in samenwerking met de Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne en de Wildbeheereenheid Midden- Ooststellingwerf. Deze verenigingen zetten stuk voor stuk stappen om biodiversiteit te versterken en de bewustwording hierom trend bij haar leden te vergroten. Naast dat deze verenigingen hun eigen projecten hebben en deze binnen het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf worden gecontinueerd, ondersteund en opgeschaald, worden er dus ook nieuwe projecten opgezet.

De organisatie van het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf is het eerste project dat vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is opgezet. Vanuit de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is Agnes Dokter projectleider van het platform.

Agnes Dokter

Nieuws