Stellingwerf College plaatst biodiversiteitstoren bij Biosintrum

Het Stellingwerf College heeft met een aantal eerste klassen dit jaar  voor het vak Onderzoek en Ontwerp een project over biodiversiteit gedaan. De leerlingen hebben hieraan voorafgaand een excursie gehad over het terrein van het Biosintrum onder leiding van Heilien Tonckens. Zij heeft verteld over wat verschillende beestjes nodig hebben om goed te kunnen leven. De leerlingen hebben bakjes in de grond geplaatst om een paar dagen later te kijken of er ook wat in zou zitten. Bij sommige groepjes was dat het geval. Daarna hebben ze in groepjes lades gemaakt voor een uitgekozen dier, vogel of insect en dit hebben ze gepresenteerd aan Agnes Dokter van Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf en ecologisch hovenier Jos van den Akker. Al deze lades bij elkaar vormen nu een prachtige biodiversiteitstoren die bij de ingang van het Biosintrum is te vinden.
Hopelijk kunnen vele beestjes hierin schuil- en nestgelegenheid vinden!