Groene schoolpleinen

De Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland gaat voor de gemeente Ooststellingwerf een opdracht uitvoeren die zich richt op het vergroenen van schoolpleinen bij basisscholen binnen deze gemeente. Dit onderwerp valt binnen de thema’s van beleving en biodiversiteit. Groene schoolpleinen zijn in opkomst. Op een groen schoolplein is een selectie aan natuurlijke elementen aanwezig die kinderen uitdagen hier in en mee te spelen. Een groen schoolplein kan goed gebruikt worden om duurzaamheidseducatie meer vorm te geven in de directe omgeving van de school. Belangrijke onderdelen in een ontwerp zijn: gevarieerde speel- en leeractiviteiten, ruimte voor ontspanning, biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

De gemeente wil graag een inventarisatie zien van alle basisscholen in Ooststellingwerf met daarin informatie over in welke mate deze scholen openstaan voor een vergroening van hun schoolplein / schoolomgeving. Zo een inventarisatie zal ook inzicht geven in wat deze scholen voor ogen hebben en wat ze hiervoor nodig hebben, van bijvoorbeeld de gemeente of andere ondersteunende partijen.

Deze inventarisatie zal resulteren in een plan van aanpak met aanbevelingen naar de gemeente hoe verder invulling te geven aan dit onderwerp. Namens de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland voert Agnes Dokter deze opdracht uit. Voor vragen kunt u bij haar terecht (email of 0624712962).

Agnes Dokter