De Bodem als Basis

Het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf heeft haar najaarsprogramma, bestaande uit een excursie en twee lezingen, afgerond met de laatste lezing van dit jaar. Op 9 november was er in het Biosintrum in Oosterwolde een lezing van Pier Oosterkamp van ECO-style over de “Bodem als basis”. De deelnemers was een gemengd publiek van geïnteresseerde burgers, boeren en docenten.

Pier heeft de deelnemers laten zien hoe een bodem tot stand komt, waar een goede bodem uit bestaat en waarom die zo belangrijk is. Ook in de bodem is een grote biodiversiteit van belang en dan vooral de aanvoer van organisch materiaal. Wilt u hier nog meer over leren, dan kan dat. De lezing is te bekijken via deze link: https://youtu.be/yfR_8cLWu1A