Landelijke Natuurwerkdagen ook in Regio Zuidoost Friesland

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zijn er in het hele land natuurklussen te doen die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel, zoals wilgen knotten, bollen planten, insectenhotels bouwen, bomen planten en veel andere activiteiten. Ook in de regio Zuidoost Friesland wordt een aantal activiteiten georganiseerd waar burgers aan kunnen meehelpen.

Compagnonsbossen, Ravenswoud

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf, het platform voor biodiversiteitsinitiatieven, organiseert samen met Natuurmonumenten een activiteit voor vrijwilligers bij de Compagnonsbossen in Ravenswoud. Deze activiteit zal bestaan uit het verwijderen van de Amerikaanse Vogelkers uit het bos door middel van trekken en zagen.

Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf is één van de eerste projecten van Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland. De Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland is een samenwerkingsverband tussen vele gebiedspartijen die zich gezamenlijk inzetten voor een vitaal en kwalitatief buitengebied. Van deze gebiedspartijen is Natuurmonumenten er één.

De activiteit vindt plaats op zaterdag 5 november van 9.00 tot 12.30. Het verzamelpunt is de parkeerplaats bij uitkijktoren de ‘Zeven’ in Ravenswoud. Natuurmonumenten zal de uitleg en begeleiding verzorgen en ook is er klein gereedschap aanwezig.

Bergjebos/dorpsbos, Appelscha

Een groep vrijwilligers die bezig zijn de dorpsbossen van Appelscha in oude staat te herstellen organiseert een soortgelijke activiteit. Ook hier is aandacht voor biodiversiteitsherstel door exoten uit het bos te verwijderen en zo ruimte te maken voor een meer een gevarieerde aanplant.  Deze activiteit zal zijn van 9.30 tot 14.00 en start tegenover Boslaan 14.

Kiekenberg, Oudehorne

Net buiten de grens van Ooststellingwerf is de Kiekenberg bij Oudehorne. Hier zal heide worden vrijgemaakt van ongewenste vegetatie. Deze activiteit is een lokaal initiatief in samenwerking met Staatsbosbeheer en wordt gesteund door de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland. Aanvang zal zijn om 10.00, tot ongeveer 15.00.

Opgeven voor één van deze activiteiten kan via www.natuurwerkdag.nl