vanbakkernaarakker

Kick-off project “van akker naar bakker”

Kick-off project “van akker naar bakker”

Tijdens de Nationale Molendag zaterdag 14 mei is er bij Korenmolen de Weyert in Makkinga het startsein gegeven voor een prachtig project waarin een boer uit Elsloo, een molen in Makkinga en een bakker uit Oosterwolde/Appelscha gaan samenwerken. Wethouder Fimke Hijlkema heeft een informatiebord onthult ter ere van deze gelegenheid.

Rechtstreeks uit de regio met een straal van 10 kilometer ligt er straks een streekgebonden geproduceerd brood. Een korte keten wat vroeger gebruikelijk was is heden ten dage eerder een vraagstuk. Deze nauwe samenwerking, met een eerlijk verdienmodel, maakt het mogelijk om in te zetten op het versterken van een soortenrijk cultuurlandschap met insecten, vogels en nieuwe landschapselementen. Ook is er aandacht voor participatie en bewustwording van de consument. Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf en Landschapsbeheer Friesland zijn betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van dit project.

Het bijzondere aan dit initiatief is de grote ruimte die er genomen wordt voor het creëren van een biodivers cultuurlandschap op het land van de teler. Zo zal er een poel worden aangelegd, wordt er een houtwal aangeplant en een keverbank om insecten aan te trekken die als voedsel kunnen dienen voor de patrijs.

Voor meer informatie over het project of over de betrokken partijen gaat u naar www.vanakkernaarbakker.nl