Fietsroute Ooststellingwerf

Fietsroutes

Vanuit het Herstelprogramma Biodiversiteit Fryslân en in opdracht van Stichting Kening heeft de Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland twee fietsroutes ontwikkeld. In deze twee fietsroutes van 32 en 42 kilometer wordt het verhaal verteld van het landschap en de biodiversiteit in Ooststellingwerf.

Fietsroute 1
Deze fietsroute verkent het hart van Ooststellingwerf, namelijk Oosterwolde, maar ook de zuidelijk hoek, het wat meer Drentse deel van de gemeente en bekend om haar grote natuurgebieden. Het hoogveen van het Fochteloërveen en het stuifzand van het Drents-Friese Wold op korte afstand van elkaar. Maar deze route gaat vooral over de kleine ‘stepping stones’ tussen de natuurgebieden die van belang zijn om de biodiversiteit te versterken en de insecten te voorzien van voedsel. Het landelijk gebied is kleinschalig en gevarieerd en sterk verbonden met de dorpen. De beekdalen zijn goed ingericht met ruimte voor de waterhuishouding, landbouw en natuur. Er is diversiteit in het landschap en verscheidenheid in biotopen voor flora en fauna.
Bekijk route 1

 

Fietsroute 2
Deze route beslaat vooral het westelijke Ooststellingwerf dat zich kenmerkt door een structuur van zandruggen met lintdorpen, houtsingels en bosgebiedjes ingeklemd tussen de beekdalen van de Tjonger en de Linde. Er is afwisseling tussen natuur- en cultuurgronden. Het landschap heeft een gevarieerd karakter door landbouw, waterhuishouding, natuur en recreatie. Er ligt een verscheidenheid aan projecten en initiatieven langs de route waar gewerkt wordt aan biodiversiteitsherstel.
Bekijk route 2

FietsrouteBiodiversOosstellingwerf

Nieuws