Biodivers Cultuurlandschap

Platform

 

Het project Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf wordt uitgevoerd in samenwerking met de Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Gagelvenne en de Wildbeheereenheid Midden- Ooststellingwerf. Deze verenigingen zetten stuk voor stuk stappen om biodiversiteit te versterken en de bewustwording hierom trend bij haar leden te vergroten. Naast dat deze verenigingen hun eigen projecten hebben en deze binnen het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf worden gecontinueerd, ondersteund en opgeschaald, worden er dus ook nieuwe projecten opgezet.

Een aantal van deze kleine initiatieven is sinds het begin van 2021 verenigd in het platform Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf. Dit platform streeft er naar het op grote en kleine schaal versterken van de biodiversiteit door het koppelen van streekeigen biodiversiteitsinitiatieven in de gemeente Ooststellingwerf onder een gezamenlijk samenwerkingsverband tussen boer en burger. Daarnaast heeft het tot doel bewustwording te creëren onder de bevolking. Dit wordt gedaan door middel van excursies en lezingen over een verscheidenheid van onderwerpen. Via deze evenementen proberen nieuwe burgers en boeren bewust te maken over het belang van meer biodiversiteit, bijvoorbeeld in de tuin, op het boerenerf en in de bodem.

 

Nieuws

previous arrow
Landelijke Natuurwerkdag 2023 in Ooststellingwerf
Landelijke Natuurwerkdag 2023 in Ooststellingwerf

Het eerste weekend van november is traditiegetrouw de Nationale Natuurwerkdag. Zo ook dit jaar, op vrijdag

Organiseren van lezingen en excursies
Organiseren van lezingen en excursies

Een ander onderdeel van het Biodivers platform is om jaarlijks een aantal excursies of lezingen te organiseren

Fietsroute Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf
Fietsroute Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf

Eén van de opdrachten waar Biodivers Cultuurland Ooststellingwerf bij betrokken is, is de ontwikkeling

Eendenkorven Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf
Eendenkorven Wildbeheereenheid Midden-Ooststellingwerf

De WBE is partner van het Biodivers Cultuurland platform. Zij zetten jaarlijks rond de 60 eendenkorven

Biodiversiteitstoren Stellingwerf College
Biodiversiteitstoren Stellingwerf College

Ook het Stellingwerf College tracht in haar onderwijs lessen aan te bieden gericht op leerlingen bekend

next arrow

Samenwerkingspartners & Leden